አዲሱን ድረ ገጽ ይሞክሩ!
አዲሱን ድረ ገጽ ይሞክሩ!

ከረዥም ጊዜያት መዘናነቅ ሒደት ባገኘነው የዛሬ ብሔረሰባዊና አካባቢያዊ ልቦና ውስጥ ለመታጠር ሀ፣ ለ፣ ሐ፣ እያደረገ ያቀነባበረን ታሪክ ራሱ አይፈቅድልንም፡፡ ‹‹በሥረ መሠረቴ ክርስቲያን . . .››”፣ ‹‹የነገሥታት ዘር››፣ ‹‹የጠራሁ ትግሬ፣ . . . ጎጃሜ፣ መንዜ . . .››

Pages